O co jde


 

Jen výhody

Díky investici společnosti T-Mobile Česká republika získáváme pro město Havířov možnost připojit jednotlivé domácnosti k nově budované nejmodernější optické síti.

 

 

Váš dům nechte připojit zdarma

Pro společnost T-mobile novou optickou síť buduje společnost Moravskoslezské telekomunikace. Ta v této chvíli již napojuje optickým kabelem bytové domy v několika částech města a připravuje projekty pro další lokality. Společnost T-mobile chce postupně realizovat i připojení rodinných domů s tím, že realizace bude rozsáhlá a bude trvat až do roku 2026.

 

 

 

Připojení domu je bez rizika

Optická vlákna, která budou ve finále přivedena až do jednotlivých domácností nejsou elektricky vodivá - tedy nejsou pod napětím. Nekorodují, mají mimořádně dlouhou živostnost a po celou dobu životnosti budovy si zachovají špičkové technické parametry, a to i pro využítí nových druhů služeb, které teprve přijdou na trh.

 

 

 

Připojení zdarma je časově omezeno

Jde o rozsáhlý projekt při němž bude v Havířově postupně pod zem uloženo 250 kilometrů nových optických kabelů. Práce budou probíhat postupně v jednotlivých částech města. Připojení zdarma k nové optické síti získají jen domy, které dají včas najevo svůj zájem a svůj souhlas s připojením společných prostor domu.

T-mobile nabídne využití nové sítě i dalším poskytovatelům internetových služeb a občané Havířova tak získají možnost výběru cenově atraktivních balíčků od T-mobile i dalších dodavatelů.

 Bezplatné připojení domu je zcela bez závazků

V současné fázi projektu jsou optické kabely vedeny do společných prostor domů, z nichž bude následně technicky snadné připojit k nejmodernější špičkové síti jednotlivé domácnosti. Připojení domu nepředstavuje žádné závazky.

 

 

Stačí Váš zájem o připojení

K tomu, abychom přivedli novou optickou síť do společných prostor Vašeho domu, je nutný "Souhlas správce/majitele budovy" V případě, že projevíte zájem o budoucí připojení Vaší domácnosti k nové havířovské optické síti, zajistíme pro Vás souhlas správce Vašeho domu bez nutnosti dalších formálních kroků z Vaší strany.

 

 

Dodatečné připojení k nové síti bude nákladné

Pokud bude ve Vaší části města projekt dokončen bez toho, že by Váš dům měl funkční připojení k nové síti, bude jeho dodatečné připojení technicky složité. Připojení bytového domu nad rámec projektu může stát až 100 000,- kč. Díky značným dodatečným nákladům na připojení dalších domů v již zasíťovaných částech Havířova nebude bezplatné připojování dalších domácností k nové síti možné.

Přednosti nové optické sítě

Velmi vysoká rychlost - pro internet, televizi. online hry a s dostatečnou rezervou pro další služby, které dosud nejsou na trhu.

Nové balíčky služeb za výhodné ceny - balíčky kombinovaných služeb internet+mobil+televize (+budoucí služby) - od různých dodavatelů za výhodných podmínek pro uživatele

Optické vlákno až do bytu - mimořádna kvalita a stabilita připojení. Nezávislost připojení na výpadcích napětí v elektrické síti.

Připojení na nejmodernější optickou síť zvýší užitnou hodnotu Vašeho bytu i jeho cenu při prodeji nebo výměně bytu.